AMSTERDAM - De bestedingen via internet zijn in 2001 meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar vooral mannen blijken online geld uit te geven, zo constateert bureau IDC na een onderzoek naar de Nederlandse consument op internet.

In 2001 is volgens het onderzoeksbureau voor 888 miljoen euro (fl. 1,95 mrd) via internet besteld, terwijl in 2000 voor 426 miljoen euro (fl. 938 mln) online werd uitgegeven.Opvallend daarbij is dat slechts 38 procent van die klanten tot de vrouwelijke helft van de bevolking behoren.

Volgens Renske Ellens van IDC is het lage aantal vrouwelijke consumenten te verklaren doordat vrouwen nog altijd veel minder betrokken zijn bij het Nederlandse arbeidsproces dan mannen. "Aangezien vooral mensen met een fulltime baan (lees: mannen) in het bezit zijn van een creditcard, en dit nog altijd het meest gebruikte betaalmiddel is op internet, doen voornamelijk mannen aankopen op het internet", meent Ellens.

Creditcards

Eind vorig jaar gebruikte ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking (8,1 miljoen) minstens één maal het medium internet. Van deze 8,1 miljoen mensen had ongeveer eenvijfde ook iets online gekocht. De belangrijkste reden om niet online te kopen is nog altijd de angst voor fraude met creditcards.

IDC verwacht dat de uitgaven die via internet gedaan worden de komende jaren verder zullen oplopen tot ruim € 9,5 miljard in 2005. Belangrijke voorwaarde voor die voorspelling is dat de consument vertrouwen krijgt in de veiligheid van het netwerk.