AMSTERDAM - Een beroemde zeventiende-eeuwse verhandeling van jurist Hugo de Groot is integraal toegankelijk gemaakt op internet. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zette de oorspronkelijke Latijnse tekst van 'De Vrije Zee' op het web.

Het is dit jaar precies vierhonderd jaar geleden dat De Vrije Zee (Mare Liberum) werd uitgegeven. In het boek behandelt De Groot de rechtsverhoudingen op zee. Hij betoogt dat de open zee van iedereen is, en dat niemand er het eigendom op kan claimen.

Daarmee legde De Groot, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste juristen uit de geschiedenis, mede de basis voor het ontstaan van het internationaal recht. Zijn opvattingen over maritiem recht vormen nog altijd de grondslag van huidige wetten en verdragen op dat gebied.

Vertaling

Het boek van De Groot is op de website van de Koninklijke Bibliotheek nu volledig toegankelijk in de originele Latijnse druk. Naast iedere pagina staat een recente Nederlandse vertaling.