AMSTERDAM - Buma/Stemra gaat toch geen vergoedingen innen voor het embedden van muziekclips door particulieren op bijvoorbeeld niet-commerciële weblogs.

Eerder deze maand ontstond veel commotie toen de rechtenorganisatie een folder (PDF) publiceerde waaruit bleek dat Buma/Stemra voor het embedden van maximaal zes muziekfragmenten, bijvoorbeeld videoclips op Youtube, voortaan 130 euro per jaar in rekening wilde brengen.

Dat plan leidde tot grote beroering onder webloggers, en ook in de Tweede Kamer. Het CDA, GroenLinks en de SP stelden kamervragen. Ze waren ongerust dat de maatregel zou leiden tot hoge rekeningen voor ouders wier kroost muziek op Hyves postte en dat innovatie op internet zou worden belemmerd. Ook hadden ze twijfels bij de juridische basis voor de plannen.

Commotie

In een persverklaring laat Buma/Stemra, dat de rechten vertegenwoordigt van tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers, vrijdag weten dat de commotie de organisatie niet onberoerd heeft gelaten. Na overleg met brancheorganisatie Voice heeft Buma/Stemra besloten het omstreden tarief voor niet-bedrijfsmatige sites "niet ten uitvoer te brengen".

Wel blijft Buma/Stemra van mening dat voor gebruik van muziek op internet betaald moet worden. De organisatie gaat daarover, samen met Voice, in gesprek met onder meer het ministerie van Justitie.

Politieke steun

Voor het plan van Buma/Stemra ontbrak politieke steun, zo blijkt uit een reactie van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken. Die "waren aanvankelijk ontstemd over het voorgenomen besluit van Buma/Stemra" en zijn "tevreden" dat het niet doorgaat.

Volgens de bewindslieden leidde het plan tot verwarring bij internetgebruikers. Bovendien was het in strijd met een afspraak tussen de auteursrechtenorganisaties en het bedrijfsleven, die inhoudt dat over eventuele nieuwe tarieven eerst overleg met gebruikers dient plaats te vinden.

PvdA-kamerlid Martijn van Dam, die als woordvoerder onder andere internet in zijn portefeuille heeft, bevestigt dat beeld. Van Dam, zelf verklaard tegenstander van de plannen, zegt op Twitter 'in de wandelgangen' te hebben gehoord dat het kabinet wilde ingrijpen.

Pastors

Woordvoerster Antoinette de Ridder van Buma/Stemra bevestigt dat de organisatie niet voldoende heeft overlegd met de gebruikers van de licenties. Een werkgroep onder leiding van de voormalige Rotterdamse wethouder Marco Pastors bracht in opdracht van Heemskerk dit voorjaar een advies (PDF) uit over de inning van rechten. Daarin wordt gesteld dat rechtenorganisaties nieuwe regelingen of tarieven met gebruikers moeten bespreken.

Praten

De Ridder zegt dat Buma/Stemra dat alsnog gaat doen. Volgens haar heeft de grote commotie over de plannen de doorslag gegeven bij het besluit het omstreden tarief voorlopig niet te innen. "Het is dan logisch dat je gaat praten met degenen bij wie die commotie leeft."

Buma/Stemra is volgens haar daarom inmiddels in gesprek met de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, die eerder deze week een open brief (PDF) publiceerde waarin BoF bezwaren uitte tegen het plan. Ook zou de rechtenorganisatie graag willen spreken met "vertegenwoordigers van webloggers".

Symptoom

BoF noemt het besluit van Buma/Stemra "een stap in de goede richting", maar is nog niet tevreden. Buma/Stemra negeert de vraag of voor embedden überhaupt een vergoeding kan worden gevraagd, reageert BoF in een persbericht. Bovendien blijft de vraag wat als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt.

Volgens directeur Ot van Daalen van BoF is de kwestie "slechts een symptoom van een onderliggend probleem: in het huidige auteursrechtbeleid wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van internetgebruikers en kleine muzikanten. Dat probleem los je niet op met een kleine aanpassing van een fundamenteel foute regeling."