DEN HAAG - Er komt een forse boete op "spammen", hetverzenden van e-mail waarvan de ontvanger niet gediend is. DeTweede Kamer zal dinsdag hoogstwaarschijnlijk instemmen met eendoor PvdA-Kamerlid Van Dam voorgestelde wetswijziging.

Minister Donner van Justitie gaf donderdag tijdens een debat inde Tweede Kamer aan dat hij eigenlijk wilde wachten met zo'nwetswijziging tot de nieuwe telecomwet. Zoveel geduld hadden deKamerleden niet. Zij zijn, als zovele Nederlanders, spam even zatals hondenpoep en andere ergernissen.

De door Van Dam voorgestelde wijziging gaat verder dan hetwetsvoorstel van de regering. De verzender van spam hoeft daarmeeniet pas op te houden als de ontvanger aangeeft er niet van gediendte zijn, maar moet in de toekomst eerst de toestemming van deontvanger hebben.

Het versturen van spam wordt in het voorstel van Van Dam eeneconomisch delict, dat beboet kan worden met 4500 euro.