STRAATSBURG - Het Europees parlement wil niet dat er octrooi komt op software. Eurocommissaris Bolkestein (interne markt) moet zijn plannen voor octrooien op computertoepassingen daarom beperken.

Bij de stemming woensdag heeft het parlement het werkingsgebied aangescherpt tot 'technische toepassingen', zodat software er buiten valt. Het parlement is bang dat sommige computerprogramma's anders te veel het eigendom worden van een bepaalde onderneming. Een grotere openheid moet de vernieuwing prikkelen.

De beoogde looptijd van de octrooien voor computertoepassingen blijft wel op twintig jaar. Voorstellen van enkele parlementariërs om de looptijd met dertien jaar te verkorten tot zeven jaar, kregen geen meerderheid.

Het parlement heeft over de beoogde richtlijn volledige medezeggenschap. EU-lidstaten en parlement moeten zich later buigen over een aangepast voorstel van Bolkestein.