AMSTERDAM - Op vulkanen, dijken en bruggen verspreid over Europa worden de komende tijd sensoren aangebracht. Die waarnemingsapparatuur moet bij dreigend onheil informatie naar 'supercomputers' sturen die op hun beurt razendsnel berekenen welke maatregelen genomen moeten worden.

De software in de supercomputers is afkomstig van technologen van de Universiteit van Amsterdam. De Europese Unie heeft de afdeling Informatica van de UvA en Nederlandse en buitenlandse bedrijven opdracht gegeven voor een praktijktest van drie jaar.

Doel van het project is natuurrampen zoals overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen. Sensoren in dijken zijn voor Nederland niet nieuw. Zo zit de dijk bij Bellingwoude in Groningen al vol hightech.

Waarschuwen

Sensoren houden de kwaliteit van het dijklichaam in de gaten en waarschuwen bij gevaar.

Met de Amsterdamse software is het nu voor het eerst mogelijk om computers in te zetten voor de strijd tegen het water. De computer geeft aan of en hoe een ramp zich kan voltrekken.