UTRECHT - Het merendeel van de websites die informatie verstrekt over aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen overtreedt de regels voor reclame van receptgeneesmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

In totaal werden 41 websites onderzocht op hun reclamegedrag. Van de 41 onderzochte websites bleken er 32 gemaakt of gesponsord door fabrikanten van geneesmiddelen die alleen op doktersvoorschrift te krijgen zijn.

Hiervan overtreden 23 internetpagina's zelfs de in de geneesmiddelensector geldende richtlijnen of de Geneesmiddelenwet, concluderen de onderzoekers.

Astma

Het onderzoek richtte zich op informatie op internet over vijf veelvoorkomende aandoeningen: astma, verhoogd cholesterol, maagklachten, diabetes en depressie. Op die sites werd verwezen naar medicijnen, wat volgens de wet verboden is.

Ook werd in testjes, tips en ervaringsverhalen doorverwezen naar een geneesmiddel dat alleen op recept te verkrijgen is.

Het IGZ hoopt naar aanleiding van het onderzoek in overleg met betrokken partijen de regels voor reclame voor medicijnen op het internet aan te scherpen.

Actiever toezicht

Gezonde scepsis bepleit een preventieve toetsing van internetsites die direct of indirect over receptgeneesmiddelen gaan. Gezonde scepsis is een initiatief van DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik. Dat informeert artsen en apothekers over bestaande en nieuwe beïnvloedingsmechanismen van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag.

''Actiever toezicht is nodig op het naleven van de wetgeving en richtlijnen'', aldus het instituut. Gezonde scepsis heeft de inspectie, het ministerie van VWS en de zelfregulerende organen voor geneesmiddelenreclame uitgenodigd hierover in gesprek te gaan.