GRONINGEN - Webtechnologie gebruiken bij de behandeling van schizofreniepatiënten. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil samen met het Instituut voor Wiskunde en Informatica (IWI) kijken in hoeverre dat mogelijk is.

Het doel is tweeledig. Onderzoekers willen zien of de patiënt zelf meer invloed kan krijgen op de behandeling en of dat leidt tot het voorkomen van opnames of een verkorting van de opnameduur.

Het UMCG en IWI van de Rijksuniversiteit Groningen hebben voor dit onderzoek een subsidie ontvangen van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie in Utrecht.

Combinatie

''Patiënten die lijden aan schizofrenie hebben uiteenlopende behoeften aan zorg en gebruiken daarom veelal een combinatie van voorzieningen, zoals psychiatrische zorg en woonvoorzieningen.

Hierdoor spelen het zorgaanbod en de keuze voor specifieke behandelingen niet altijd voldoende in op de individuele zorgbehoeften van patiënten'', aldus het UMCG.

My Care

Patiënten krijgen van de onderzoekers het softwareprogramma My Care in handen. Dat combineert het individuele profiel met specifieke informatie en beschikbare behandelingen.

''Dit kan patiënten beter informeren en ze zo tot meer gelijkwaardige gesprekspartners maken van hun behandelaars. Ook contactmogelijkheden tussen patiënt en behandelaar en tussen patiënten onderling maken deel uit van de webtechnologie.''