AMSTERDAM - Torrentsite Mininova moet de bestanden op zijn website controleren op auteursrechtenschending. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door antipiraterijstichting Brein. Mininova overweegt een hoger beroep.

Mininova is een van de grootste zogenoemde torrentsites ter wereld. Op de site zijn links te vinden waarmee met behulp van de bestandsuitwisselingstechnologie Bittorrent bijvoorbeeld films, muziek en software kunnen worden gedownload.

Stichting Brein, die zich bezighoudt met de bestrijding van auteursrechtenschending via onder meer internet, eiste in mei bij de rechtbank in Utrecht dat Mininova de verwijzingen op zijn site voortaan controleert, om illegale bestandsuitwisseling te voorkomen.

Mininova hield vol dat het ondoenlijk is om van de aangeboden links te controleren of die naar illegale kopieën verwijzen. Daarvoor is de site te groot.

Onrechtmatig

De rechter geeft Brein echter grotendeels gelijk. Mininova maakt zich volgens het vonnis niet schuldig aan auteursrechtenschending, omdat het de bestanden niet zelf aanbiedt, maar er slechts naar verwijst. Maar Mininova heeft wel onrechtmatig gehandeld door structureel "gelegenheid te geven tot, aan te zetten tot en te profiteren van de door haar gebruikers gepleegde inbreuken op de auteursrechten en naburige rechten van (deze) rechthebbenden."

Volgens de rechtbank is het algemeen bekend dat op commercieel vervaardigde films, games, muziek en tv-series auteursrechten rusten. Bij de bestanden in dergelijke rubrieken moet Mininova dus gegronde twijfel hebben of de aangeboden bestanden wel legaal zijn.

Onvoldoende

De rechtbank vond de 'notice-and-takedown'-procedure van Mininova onvoldoende om auteursrechtenschending te voorkomen. Mininova hanteert een klachtenprocedure, waarbij verwijzingen van de site worden verwijderd als de rechthebbenden daar om vragen.

Dat is volgens het vonnis ontoereikend, omdat over iedere individuele link opnieuw geklaagd moet worden. Als een verwijderde link opnieuw op de site wordt gezet, moet de procedure weer worden doorlopen.

Dwangsom

De rechtbank heeft Mininova opgedragen de illegale torrents binnen drie maanden te verwijderen. Doet Mininova dat niet, dan kan een dwangsom worden opgelegd die kan oplopen tot vijf miljoen euro.

Advocaat Dirk Visser van stichting Brein noemt de uitspraak in een eerste reactie "een grote principiële overwinning". "De rechter heeft gezegd dat een 'notice-and-takedown'-procedure niet voldoende is als een site evident onrechtmatig handelt. Je loopt dan namelijk altijd achter de feiten aan."

Kentering

Directeur Tim Kuik van stichting Brein toont zich in een eerste reactie ook tevreden. "Een site als Mininova is verantwoordelijk voor wat er op haar site gebeurt, en moet voorkomen dat er links naar ongeautoriseerde films, TV series, muziek, videospellen en andere content geplaatst worden. Dit is een kentering die mogelijk maakt om illegaal aanbod de pas af te snijden," meent hij.

Volgens Kuik is dat "goed voor de toekomst van internet en de ontwikkeling en groei van nieuwe legale businessmodellen." "Als je je werk kunt beschermen dan kun je zelf je werk op internet aanbieden en daar geld mee verdienen."

Hoger beroep

Mininova overweegt tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. In een eerste reactie zegt medeoprichter Erik Dubbelboer verbaasd te zijn dat de rechtbank geen aandacht besteedt aan een filter dat de site in samenwerking met Brein heeft ontwikkeld, en dat het plaatsen van links naar illegale torrents moet voorkomen.

"Voor Mininova betekent de uitspraak dat wij een verandering moeten doorvoeren in onze bedrijfsvoering," aldus Dubbelboer. "Wat deze verandering concreet inhoudt, kunnen wij op dit moment nog niet vaststellen. Daartoe moeten wij het vonnis nader bestuderen."