AMSTERDAM - In de taal der liefde kan een klein sms'je grote gevolgen krijgen. Onlangs besloot de hoogste Franse rechter dat het telefonisch tekstbericht toelaatbaar is als bewijs in echtscheidingszaken.

Franse echtparen kunnen normaal gesproken alleen vlot scheiden als beide partners instemmen met ontbinding van het huwelijk. Als slechts een van de echtelieden een scheiding wil zal hij of zij moeten kunnen bewijzen dat er binnen het huwelijk sprake was van misbruik, mishandeling of overspel.

Wanneer de rechter daarvan niet wordt overtuigd wordt het huwelijk pas ontbonden als de huwelijkspartners twee jaar uit elkaar zijn. Tot 2004 stond daarvoor zelfs een periode van zes jaar.

Bronstige sms'jes

Inmiddels is er echter een uitspraak van het Franse Hooggerechtshof, dat oordeelde dat sms-berichten ook kunnen dienen als bewijs in echtscheidingszaken. Wie bronstige berichten van overspelige partners onderschept kan daarmee naar de rechter. Ook bedreigingen en scheldpartijen in de vorm van sms-teksten kunnen nu als bewijs worden aangevoerd voor een niet meer te redden relatie.

Tot voor kort was de rechter van mening dat het gebruik van sms'jes en telefoongesprekken als bewijs een inbreuk op de huwelijkse privésfeer inhield.

Voogdij

Hoewel het Hooggerechtshof nu heeft bepaald dat overspel kan worden aangetoond met behulp van sms'jes, blijft gelden dat vreemdgaan niet van invloed is op voogdijkwesties en op de verdeling van gezamenlijke bezittingen.