AMSTERDAM - Een computer met internetaansluiting, lidmaatschap van een sportclub en vakantie zijn levensbehoeften. Als mensen dit niet kunnen betalen is er sprake van armoede.

Dit vinden Nederlanders, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Die onderzochten wat Nederlanders een minimaal acceptabele levensstandaard vinden.

Een bijstandsuitkering blijkt niet altijd genoeg om de behoeften te bekostigen. Zo komt een gezin met drie kinderen ongeveer vijfhonderd euro tekort om alles te bekostigen wat Nederlanders als eerste levensbehoeften zien.

Nederlanders vinden dat door de aanwezigheid van kinderen hogere eisen gesteld moeten worden aan de woning en aan voeding. Ook uitstapjes, vakantie en lidmaatschap van een club horen bij de levensbehoeften die voor iedereen mogelijk zouden moeten zijn.

Alleenstaanden

Alleen alleenstaanden en paren zonder kinderen kunnen met een bijstandsuitkering uitkomen op wat door de geënquêteerden als acceptabel wordt gezien. Het minimumloon is over het algemeen wel voldoende. De definitie van armoede die de mensen hebben blijkt goed overeen te komen met de armoedegrens die SCP hanteert en de budgetmethode van Nibud.