DEN HAAG - De toezichthouder op de telecomsector OPTA heeft twee 0900-nummers op verdenking van misbruik definitief uit de lucht gehaald.

Het gaat om de Makelaarsfoon en de Juristenfoon, twee betaalnummers van dezelfde exploitant. OPTA heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Beide nummers kostten 80 cent per minuut met een maximum van 40 euro. Via de website ConsuWijzer kreeg de toezichthouder klachten van consumenten die bij deze nummers langdurig in de wacht stonden en uiteindelijk niemand te pakken kregen.

Vijftig minuten

OPTA-medewerkers controleerden beide nummers in maart. De Makelaarsfoon werd pas na dertig minuten beantwoord, nadat een bandje om de paar minuten liet weten dat er nog één gesprek voor was.

De verbinding met de Juristenfoon werd na vijftig minuten in de wacht staan verbroken. De toezichthouder heeft de betaling aan deze nummers vanaf dat moment opgeschort en een onderzoek van de toezichthouder blijkt ingesteld.

Eén persoon

Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat één persoon verantwoordelijk is voor de exploitatie en beantwoording van de oproepen naar beide telefoonnummers. In de periode van 14 april 2008 tot en met 19 maart dit jaar bleven 5112 oproepen naar de Juristenfoon en 8763 oproepen naar de Makelaarsfoon onbeantwoord.

Minimaal 222 bellers stonden meer dan tien minuten in de wacht zonder dat zij iemand te spreken kregen.