AMSTERDAM – Volgens psychologen bedreigt het uploaden van Rorschachtests op Wikipedia het professionele nut ervan.

De Rorschachtest is een psychologische analysemethode die ervan uitgaat dat mensen hun gevoelens en verlangens projecteren op hetgeen dat zij waarnemen.

In de uit 1921 stammende test van de Zwitserse psychiater Hermann Rorschach worden voor de analyse hiervan tien inktvlekken gebruikt.

Deze tien speciaal ontworpen vlekken, plus de meest voorkomende antwoorden erop, zijn onlangs door de Amerikaanse dokter James Heilman op internet gezet, zo bericht de New York Times.

Woedend

Psychologen zijn woedend over de publicatie. Volgens hen bedreigt Wikipedia de geloofwaardigheid van de beoordelingstest.

Hoewel er eerder al afbeeldingen van de test op internet verschenen, begon de verspreiding ervan de wetenschappelijke wereld pas echt zorgen te baren toen ze op de populaire website Wikipedia terechtkwamen.

Zinloos

“Hoe meer het testmateriaal verspreid wordt, hoe makkelijker het is de test te omzeilen”, vertelt Bruce L. Smith, psycholoog van beroep. Hij vertelt dat het gevaar vooral erin schuilt dat de resultaten van de Rorschachtest zinloos worden als men de inktvlekken al van tevoren heeft kunnen bestuderen.

Als een patiënt de test ondergaat draait het namelijk niet alleen om welke beelden hij herkent in de tien testafbeeldingen, maar ook om bijvoorbeeld de reactietijd van de patiënt.

Toegankelijk

Lijnrecht hier tegenover staat het merendeel van de Wikipedia-gebruikers die zich in het debat hierover mengen. Zij vinden dat alles wat legaal gepubliceerd mag worden, ook voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Op de Rorschachtest rust geen copyright omdat het inmiddels bijna negentig jaar geleden is dat de test werd gecreëerd.

“Het geheim houden van informatie voor theoretische redenen is niet waar we op zitten te wachten”, stelt James Heilman. “Laat me eens feiten zien die bewijzen dat de publicatie van de tests daadwerkelijk schadelijk is voor de analyse van patiënten. Ik maal er niet om wat een groepje experts roept.”

Werkethiek

“Maar”, zo legt Steve J. Breckler van de American Psychological Association uit, “onze werkethiek verplicht ons de tests geheim te houden”.

Diagnose-instrumenten moeten volgens hem worden toegepast door mensen die weten wat ze ermee moeten doen en hoe ze de resultaten moeten interpreteren. “We zijn er geen voorstander van dat de tests voor het grote publiek beschikbaar zijn”.

Stappen

Een Duitse uitgeverij overweegt zelfs juridische stappen tegen Wikipedia, aldus de New York Times. De uitgeverij distribueert de Rorschachtests in de Verenigde staten voor meer dan honderd dollar per stuk.

Heilman, die de afbeeldingen op de website plaatste, vergelijkt de aanklacht tegen Wikipedia met de pogingen van de Chinese autoriteiten om de feiten rond het neerslaan van de studentenprotesten op in 1989 in de doofpot te stoppen. “Dit conflict gaat hoofdzakelijk over het controleren van informatie.”