DEN HAAG - De Nationale Databank Wegverkeersgegevens is twee weken na de feestelijke start op 6 juli al weer stilgelegd.

De stroom gegevens is niet stabiel genoeg en bovendien wijkt informatie van de NDW te sterk af van de verkeersinformatie die Rijkswaterstaat gewoonlijk verstrekt. ''Daar kunnen we niet veel mee'', aldus een woordvoerder van de ANWB-verkeersdienst maandag.

De NDW heeft de verkeersinformatiediensten ANWB en VID een brief gestuurd over de technische problemen. De databank, die onder Rijkswaterstaat valt, is in gesprek met de leverancier van de elektronische apparatuur om de problemen voor 1 september op te lossen.

Tot die tijd moeten ANWB en VID het doen met huidige informatiesysteem van Rijkswaterstaat.

Internet

Het is de bedoeling om met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens ook informatie over files en problemen op provinciale en gemeentelijke hoofdwegen beschikbaar te stellen.

De gegevens moeten worden geleverd aan wegbeheerders en aanbieders van verkeersinformatie en komen via informatieborden, mobiele telefoons, radio, navigatiesystemen en internet bij de weggebruikers. Het systeem heeft echter nog niet goed gewerkt.

Frustraties

Volgens de ANWB leverde de databank tot nu toe afwijkende gegevens over de situatie op het zogeheten onderliggende wegennet. In plaats van de lengte van files, kreeg de verkeersdienst gegevens als verwachte vertraging en reistijden. Ook was de stroom gegevens niet stabiel.

Een woordvoerder van de VID spreekt van een kater na de feestelijkheden van 6 juli. ''De frustraties zitten tot aan het plafond''.

Files

Komende twee jaar moeten steeds meer wegen aan de databank worden toegevoegd. Als alles goed gaat bevat het systeem in 2012 informatie over files, werkzaamheden, omleidingen, evenementen, incidenten en afsluitingen van 5500 kilometer wegennet.

In combinatie met actuele gegevens van het openbaar vervoer kan de reiziger dan bewust kiezen tussen de trein en bus of de auto.