AMSTERDAM - Jammie Thomas gaat in beroep tegen een boete van ruim 1,9 miljoen dollar die haar is opgelegd voor het online uitwisselen van 24 liedjes via het programma Kazaa.

Volgens Thomas is de hoogte van de boete buitenproportioneel. De vrouw werd in 2007 in dezelfde zaak veroordeeld tot een boete van ruim 220 duizend dollar. Die zaak werd echter overgedaan, omdat de rechter naar aanleiding van andere recente uitspraken twijfelde over de juridische onderbouwing van het vonnis.

In juni besloot een rechtbankjury haar een boete en schadevergoeding te laten betalen van 80 duizend dollar per liedje, in totaal 1,92 miljoen.

Excessief

Thomas' advocaten wijzen er in een beroepschrift (PDF) op, dat de 24 liedjes waarvoor zij is veroordeeld, bij Apples muziekwinkel iTunes verkrijgbaar zijn voor 1,29 dollar per stuk. De boete is 62.015 keer zo hoog, wat zij 'zeer excessief' noemen voor een alleenstaande moeder die niet uit winstoogmerk handelde.

Detective

Thomas is het daarnaast niet eens met het besluit van de rechtbank om bewijsmateriaal toe te laten dat is verzameld door MediaSentry, een bedrijf dat in opdracht van de Amerikaanse muziekindustrie online piraterij opspoort. Volgens Thomas' verdediging heeft MediaSentry een vergunning nodig om te werken als privédetective. Het bedrijf beschikt daar niet over.

In hun beroepschrift vragen Thomas' advocaten daarom om een nieuw proces. Als de rechter daar niet mee instemt, moet de boete volgens de verdediging worden geschrapt, of verlaagd naar het wettelijke minimum van 750 dollar per liedje - 18.000 dollar in totaal.