DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat de Europese Unie een verbod instelt om technologie te leveren aan Iran waarmee het internet kan worden gefilterd en gecontroleerd. Een motie daarover van de PvdA en GroenLinks werd in de nacht van donderdag op vrijdag unaniem aangenomen.

De regering moet zich hier binnen de EU sterk voor maken, vindt de Kamer. De EU denkt nu na over maatregelen tegen Teheran vanwege het geweld tegen demonstranten die het niet eens zijn met de uitslag van de verkiezingen.

Daarnaast riep de Kamer Siemens en Nokia op om het geld dat ze in Iran hebben verdiend met de bedoelde technologie, te schenken aan organisaties die ijveren voor het veilige en vrije gebruik van nieuwe media in Iran.

Dit voorstel van de PvdA en GroenLinks kreeg alleen geen steun van het CDA en de VVD.