AMSTERDAM – De makelaars zijn nog niet klaar met huizensites als Jaap.nl en Zoekallehuizen.nl.

Ze zijn, verenigd in de stichting Baas In Eigen Huis (BIEH), een nieuw offensief gestart om overname van de makelaarsgegevens te voorkomen.

Dit schrijft Webwereld.

De stichting ziet in de rechterlijke uitspraak van afgelopen april tegen huizensite Zuka.nl aanleiding om verder te procederen.

In een bodemprocedure werd geoordeeld dat Zuka.nl onrechtmatig gebruik maakte van de data van de diverse makelaars.

Bezwaar

De rechter oordeelde dat makelaars bezwaar moeten kunnen maken tegen het gebruik van de commerciële sites Jaap.nl, Zuka.nl, Moviq.nl, Zoekallehuizen.nl en Miljoenhuizen.nl.

Deze gebruiken de data van 400 makelaars in Nederland om een zo compleet mogelijk beeld van het woningaanbod te kunnen geven.

BIEH is momenteel bezig met een rondgang langs de makelaars waarbij ze schriftelijk bezwaar kunnen maken.

Miljoenhuizen.nl

Miljoenhuizen.nl heeft al laten weten hoe dan ook niet de stekker uit de site te trekken.

“Deze makelaars moeten ophouden baas te spelen in het huis van hun klanten. Hun klanten hebben het liefst dat hun woningen zo compleet mogelijk op zoveel mogelijk sites staan”, aldus Nico Schoonderwoerd van Miljoenhuizen.nl.

Citaatrecht

In de uitspraak in april werd ook gesteld dat er grenzen zijn aan het citaatrecht. Foto’s moeten daarom aan maximale afmetingen (2x3cm) voldoen. Ook zijn er grenzen gesteld aan de begeleidende teksten (maximaal 55 tekens).

In 2007 won Jaap.nl een zaak tegen de makelaars. De rechter oordeelde toen dat niet aannemelijk kon worden gemaakt dat de stichting optrad namens alle makelaars.

Het gerechtshof in Alkmaar vond het aannemelijker dat een groot deel van de makelaars geen bezwaar had tegen de sites.