RIJSWIJK - In februari begint op drie basisscholen inNoord-Holland een proef met een lespakket voor veilig internet. Eenvan de makers van het lespakket, Stichting Kinderconsument, heeftdat donderdag meegedeeld.

Het lesmateriaal is bestemd voor leerlingen van groep 7 of 8 enmoet kinderen onder meer leren hoe ze virussen kunnen uitschakelen,problemen met chatten oplossen en spamfilters instellen. Hetlespakket is ook bestemd voor de ouders.

Uiteindelijk moet deze cursus leiden tot een 'verkeersdiploma'voor de digitale snelweg. Naast Kinderconsument zijn het ministerievan Economische Zaken en de Nederlandse vereniging vanInternetproviders (NLIP) bij dit initiatief betrokken. De NLIPlevert kennis en informatie voor de cursus. Daarnaast behoortvolgens de woordvoerder een bezoek aan een internetprovider tot demogelijkheden.

De cursus voor de digitale verkeersdiploma moet op zijn vroegstin het voorjaar van 2004 klaar zijn.