AMSTERDAM - Stichting de Thuiskopie heeft het Ministerie van Justitie voor de rechter gedaagd om een schadevergoeding te krijgen voor het uitblijven van een heffing op mp3-spelers. De organisatie beroept zich op de mensenrechten.

Uit de dagvaarding, die in bezit is van NU.nl, blijkt dat Stichting de Thuiskopie meent dat het ministerie verplicht is om een heffing op mp3-spelers toe te laten. Dat wilde Hirsch Ballin niet, omdat er nogal veel problemen met het verdelen van het geld was, en de toeslag op de spelers erg omstreden is. Daarom vaardigde de minister een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uit om de heffing onmogelijk te maken.

Mensenrechten

Om het gelijk te bepleiten beroept de Thuiskopie zich op artikel 1 van het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens. Daarin staat dat iedereen het recht heeft om te genieten van zijn eigendom. Ook staat daarin dat in wetgeving er wel beperkingen mogen worden gesteld.

Verder beroept de stichting zich op Europese regelgeving en de Auteurswet. De laatste wet regelt het bestaan van de stichting en komt op voor een 'redelijke vergoeding' voor het niet-commercieel kopiëren van muziek. Uit de regel zou dan ook volgen dat de AMvB niet terecht is en de rechthebbenden te veel beperkt.

Opmerkelijk

Stichting de Thuiskopie daagt nu het Ministerie van Justitie, dat diezelfde stichting zelf heeft opgericht. De minister mag beslissen wie in Nederland de heffingen voor thuisgebruik van beschermd materiaal mag regelen. Daarmee is het in theorie mogelijk dat die verantwoordelijkheid opeens bij een andere organisatie wordt gelegd.

Ook is het opmerkelijk dat Stichting Overleg Nationale Thuiskopievergoeding (SONT) ook is gedaagd. Die moet de hoogte van een heffing vaststellen. Via de procedure wil de Thuiskopie afdwingen dat de vergoeding per gigabyte wordt vastgelegd. Beide stichtingen delen een kantoor in Hoofddorp.

Meer eisers

De stichting de Thuiskopie staat niet alleen in de wens om een vergoeding op spelers. Eerder stapte ook Norma, dat de rechten vertegenwoordigd van uitvoerende artiesten, al naar de rechter stapt om zo'n heffing af te dwingen.

Begin deze week boden acteurs en musici een petitie aan PvdA-Kamerlid John Leerdam (Kunst en Cultuur) om te pleiten voor een heffing.