BRUSSEL - De Europese Commissie heeft een oproep gedaan om voorstellen in te dienen die het internet veiliger kunnen maken. Brussel heeft besloten 11,7 miljoen te besteden aan het plan.

Het programma beslaat een breed terrein en moet onder meer ongevraagde elektronische post, piraterij en websites met illegale inhoud tegengaan. Een van de manieren om dit te bereiken is het versterken van de huidige controlerende en regulerende middelen, zoals meldpunten en bewustwordingscampagnes.

Kinderen

Het plan richt zich vooral op ouders, opvoeders en kinderen. Zo wil de Europese Commissie onder meer onderzoek doen naar de manier waarop kinderen omgaan met nieuwe media. Ook moet er een keurmerk komen voor websites en internetfilters.

De eerste voorstellen moeten uiterlijk 14 november binnen zijn. Op 12 september is er een informatiedag in Brussel