DEN HAAG - Het versturen van een e-mail en internetgebruik kan volgens de SP energiezuiniger. De grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer studeert op manieren om dat te bereiken.

Dat opperde SP-Kamerlid Paulus Jansen woensdag tijdens een debat over energie en telecom het versturen van spam en zware bestanden in Europees verband te belasten.

Dan proberen we misschien ''minder megabytes over het netwerk te pompen. Ook scheelt het een hoop ergenis''.

Eens

PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) zei het ''heel erg'' met Jansen eens te zijn dat het terugdringen van spam, ongewenste post via de e-mail, een waardevolle bijdrage kan leveren aan de energiebesparing. Het is volgens hem goed daarover na te denken.

"Maar ik moet er werkelijk niet aan denken dat Europa gaat bepalen hoeveel mails en welk maximum aan bytes we mogen versturen'', aldus Heemskerk.

Suggesties

Het SP-Kamerlid benadrukte dat hij alleen maar suggesties wil doen, omdat nu vooral wordt gekeken naar technische energiebesparingen die met ict te behalen zijn.

Terwijl ook het energieverbruik verminderd kan worden door bijvoorbeeld naar het volume van emails te kijken en te wijzen op effecten van bulkmail.

Onzinverkeer

Volgens Jansen kan met simpele organisatorische maatregelen al ''veel onzinverkeer'' worden teruggedrongen.

Hij wees erop dat e-mails steeds zwaarder worden door allerlei informatie en beeldmateriaal, terwijl mensen die dat echt willen lezen en zien daarnaar net zo goed verwezen kunnen worden door een link te plaatsen in het bericht.

Luchtvaartsector

De SP'er stelde dat de ict-sector inmiddels goed is voor 8 procent van ons energiegebruik. Heemskerk erkende dat nu vaak ict wordt gebruikt om efficiënter te werken, maar dat ook gekeken moet worden naar wat de sector zelf aan energie verbruikt.

De staatssecretaris vergeleek de ict als energiegebruiker en op het gebied van uitstoot van broeikasgas met de luchtvaartsector.