WASHINGTON - De Amerikaanse muziekindustrie heeft maandag aanklachten ingediend tegen internetgebruikers die illegaalmuziekbestanden verspreiden. De overkoepelende belangenorganisatieRIAA heeft vooral individuele gebruikers vanmuziekuitwisseldiensten aangeklaagd die gemiddeld duizend liedjeshebben (laten) downloaden.

Met de aanklachten is de muziekindustrie een nieuwe wegingeslagen. Tot nu toe mikte de RIAA vooral op bedrijven diewebsites hadden waarbij op grote schaal muziek kon wordengedownload, zoals Napster. De RIAA is er eerder niet in geslaagd demuziekuitwisseldiensten, zoals Kazaa en Grokster, te laten sluiten,omdat die geen centrale server hebben waarop muziek wordt bewaard.

De diensten geven individuele gebruikers de kans hunmuziekbestanden uit te wisselen. De RIAA kan op basis van eenAmerikaanse wet persoonsgegevens opvragen bij aanbieders vaninternetdiensten.

De belangenorganisatie meldde maandag de aanklachten in tezullen trekken van mensen die zwart op wit willen zetten dat zenooit meer illegaal muziek zullen downloaden.