DEN HAAG - Minister Van der Hoeven (Onderwijs) wil niet dat de Inspectie van het Onderwijs de etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie van individuele scholen op internet plaatst. Dat schrijft zij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister stelt niet de illussie te hebben dat ze op deze manier een eind maakt aan de neiging van sommige ouders om het percentage witte of zwarte (achterstands-) kinderen mee te laten wegen bij de schoolkeuze. De minister wil niet de indruk bij ouders wekken dat zij dit ziet als een legitieme grond om een schoolkeuze te maken.

Vermelding van deze gegevens op de zogeheten kwaliteitskaart die de inspectie maakt over de individuele scholen, zou de indruk kunnen wekken dat de etnische samenstelling door de overheid wordt gezien als een indicatie voor de kwaliteit van scholen, schrijft Van der Hoeven.

De minister vindt wel dat de lesuitval op scholen en het beleid van scholen om lesuitval tegen te gaan op de kwaliteitskaart thuishoren. Zij wil dat de inspectie haar oordeel over de inspanningen van de school om lesuitval te bestrijden, moet publiceren. Daarbij hoort in haar ogen ook de bereidheid van scholen om zij-instromers aan te stellen. Daarover praat ze nog met de inspectie.

Naar verwachting zullen de nieuwe kwaliteitskaarten van de scholen in de loop van oktober op de website van de onderwijsinspectie te zien zijn. Ouders kunnen daar zelf kijken naar de kerngegevens uit de rapporten die de onderwijsinspectie over individuele scholen maakt.

Op die manier kunnen ze de gegevens van scholen met elkaar vergelijken. Ook de integrale rapporten van de onderwijsinspectie zijn daarop te vinden.