ZOETERMEER - Als mensen via internet vragen aan hun huisarts kunnen stellen, neemt het aantal bezoeken aan huisartsen af. Dat is de conclusie uit een onderzoek dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) deze week heeft gepubliceerd.

Volgens de raad zegt meer dan driekwart van de internetgebruikers dat zij graag op die manier vragen aan hun huisarts wil stellen. Ongeveer 40 procent denkt dan minder vaak naar de huisarts te gaan.

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts een kwart van de ondervraagden zou kiezen voor een ziektekostenverzekering met een lage premie waarbij de verzekeraar bepaalt uit welke huisarts, specialist of ziekenhuis men kan kiezen. De helft van de ondervraagden wil zelf zijn zorgverlener en zorginstelling uitzoeken.

Op dit moment maakt het nauwelijks uit. Een verzekeraar moet de rekening van elke dokter vergoeden wanneer een patiënt voor de behandeling verzekerd is. Maar minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil in 2006 een nieuw ziektekostenstelsel invoeren dat uitgaat van meer marktwerking.

Verzekeraars kunnen dan contracten sluiten met zorgaanbieders en andere aanbieders uitsluiten. Dat zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld goedkopere pakketten waarbij de verzekerde niet meer zelf kan kiezen naar welke arts hij of zij gaat.