AMSTERDAM - Muziekbedrijf Kazaa is donderdag gestopt met het aanbieden van het softwareprogramma op internet. Hiertoe is besloten omdat muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra van het bedrijf 45.378 euro (fl.100.000) eist voor elke dag dat Kazaa-bezoekers de software kunnen downloaden.

Woensdag vond een hoorzitting plaats bij de Amsterdamse rechtbank over de interpretatie van de beslissing van rechter mr. R. Orobio de Castro van 29 november 2001. De rechter beval in die beslissing Kazaa om 'zodanige maatregelen te treffen dat de vermeende auteursrechtinbreukmakende handelingen van de gebruikers van Kazaa stoppen'.

"Wij hebben Kazaa tot 17 januari de tijd gegeven om met ons tot een akkoord over licenties te komen", zegt Buma/Stemra-woordvoerder George Knops. De auteursrechtenorganisatie zou vanaf die dag elke dag een ton (in guldens) eisen voor het niet houden aan de afspraken.

"Daarom heeft Kazaa besloten te stoppen met het aanbieden van de software", vertelt Kazaa-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm. Bestaande gebruikers kunnen nog wel bestanden uitwisselen. "Dat kunnen we niet controleren."In afwachting van de uitkomst van dit executiegeschil en om de dwangsom van 45.000 euro per dag te voorkomen, heeft Kazaa tijdelijk de distributie van haar software stopgezet.

Hervatten

Kazaa ligt al langer overhoop met de Nederlandse auteursrechtenorganisatie. In oktober 2001 spande Kazaa een kort geding aan tegen Buma/Stemra omdat de organisatie de besprekingen met de ruildienst had stopgezet terwijl er naar eigen zeggen bijna een akkoord was gesloten over het muziekgebruik op internet.

Op 29 november besloot de rechter dat Buma/Stemra de besprekingen met Kazaa moest hervatten en dat Kazaa binnen 14 dagen zou zorgen dat er met behulp van de software van het bedrijf geen muziek meer verspreid of openbaar gemaakt wordt die gelieerd is aan Buma/Stemra.

De rechter doet op 31 januari uitspraak.

/NETBuma/Stemra moet licentie verlenen aan KazaaKazaa: Buma/Stemra komt afspraken niet naNapster-alternatieven nu ook aangeklaagd