DEN HAAG - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de politie krijgen ten onrechte de inhoud van sms'jes te zien. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CITV) heeft daar bezwaar tegen omdat dat gebeurt zonder toestemming van de minister van Binnenland zaken.

Dat staat zaterdag in de NRC in een afscheidsinterview met CITV-voorzitter Irene Michiels van Kessenich.

De opsporingsdiensten kunnen bij telecomproviders verkeersgegevens opvragen, wie met wie gebeld of gemaild heeft. Daarbij mag het niet om de inhoud gaan.

Volgens haar zijn er twee providers (Vodafone en T-Mobile) die niet in staat staat om de verkeersgegevens en de inhoud te scheiden. KPN kan dat 'filteren' van de berichteninhoud wel.

Het CITV heeft de zaak aangekaart bij minster Guusje ter Horst van Binnelandse Zaken. Ze heeft de Tweede Kamer geschreven dat het de AIVD niet te verwijten valt dat de dienst de berichten kan lezen, maar de dienst mag de berichten nu alleen lezen na uitdrukkelijke toestemming.

Scheiden

In een reactie laat T-Mobile weten dat het bedrijf na overleg met de AIVD bezig is zijn systeem aan te passen, zodat de verkeersgegevens en inhoud gescheiden worden. Dat geldt voor realtime gesprekken.

Voor eerdere gesprekken en mailverkeer is het nu al mogelijk inhoud en verkeersgegevens te scheiden.

Vodafone laat weten: ''Het klopt dat de verkeersgegevens niet los van de inhoudsgegevens worden aangeleverd. We zijn hiervan op de hoogte en hebben inmiddels stappen ondernomen om het gescheiden aanleveren technisch mogelijk te maken.''

''Wat betreft het daadwerkelijk inzien van de sms-berichten hebben de opsporingsinstanties overigens ook een eigen verantwoordelijkheid en dit mogen ze niet zonder meer doen.''