AMSTERDAM - De regelgeving rond online auteursrecht moet in heel Europa worden geharmoniseerd. Dat zorgt er voor dat één grote Europese markt ontstaat voor online media als muziek en film, meent de Europese Commissie.

Volgens Eurocommissaris Viviane Reding (Informatiemaatschappij en Media) en haar collega Meglena Kuneva van Consumentenzaken, weerhoudt de wirwar van verschillende wetten, regels en heffingen bedrijven er nu bijvoorbeeld vaak van om in Europa muziek en films via internet te verkopen.

Vaak bieden ze hun producten slechts in enkele landen aan, en is hun webwinkel niet toegankelijk voor klanten uit andere EU-lidstaten.

Verzet

De 27 lidstaten hebben allemaal eigen regelgeving, en eigen instanties die verantwoordelijk zijn voor de inning en verdeling van royalties. Eerdere pogingen om daar een Europese lijn in te trekken, stuitten op verzet van verschillende nationale auteursrechtenorganisaties.

Thuiskopie

Reding en Kuneva moeten de details van hun plannen nog onthullen. Onduidelijk is dan ook wat de gevolgen van het eventuele Europese auteursrecht zouden zijn voor de Nederlandse thuiskopieregeling. Uit een persbericht blijkt in ieder geval dat de twee een einde willen maken aan 'de huidige lappendeken van wetten over het kopiëren voor privégebruik'.

In tegenstelling tot de meeste lidstaten staat Nederland het maken van kopieën van ondermeer muziek, films en literair werk voor eigen, niet-commercieel gebruik toe.