ALKMAAR - KPN Telecom en internetprovider Eweka eisen dat deNoord-Hollandse kabelexploitant Multikabel stopt met reclame temaken voor ADSL-internet via de kabel. Ze stellen dat onder meersprake is van misleiding van consumenten, zo bleek vrijdag in eenkort geding voor de rechtbank in Alkmaar.

Volgens KPN verdraait Multikabel de eigenschappen en dehoedanigheid van het eigen product. ADSL via de kabel kan niet, zostelt KPN, omdat het een vorm van breedbandinternet via detelefoonlijn is. Dit gebeurt volgens internationaal vastgelegdeprotocollen en standaarden, aldus advocaat W. Diekman. "En watverschillend is, moet je niet hetzelfde noemen."

Volgens raadsman D. van Engelen van Multikabel gebruikt KPN opzijn beurt een algemeen begrip voor iets specifieks. "Het claimtde naam ADSL voor het eigen product. Marketingtechnisch is datmisschien in de haak, maar juridisch niet." Volgens hemmonopoliseert KPN Telecom de ADSL-technologie op onjuiste gronden.

Geen merknaam

Zowel KPN als Mutikabel is het er over eens dat ADSL geenmerknaam is. Volgens KPN is het echter een onderscheidend begripgeworden voor snel internetten voor een vast bedrag per maand viade telefoonlijn. En in dat opzicht, aldus advocaat Diekman, geldtook als geen sprake is van een merknaam wettelijke beschermingtegen het gevaar van verwarring.

Volgens Multikabel gaat het echter niet om de mogelijkeverwarring die ontstaat, maar om wat juridisch mag. Van Engelen:"Voor de consument staat ADSL voor snel internetten voor een vastbedrag per maand. In de campagne geeft Multikabel expliciet aan dathet om ADSL-internet via de kabel gaat. Of dat tot verwarringleidt, is niet relevant. Het gaat om de juridischevraagstelling."

Soortnaam

Volgens hem is ADSL een soortnaam, die niet kan wordengemonopoliseerd. "Jan des Bouvrie kan een stoel ontwerpen en denaam claimen. Maar het woord stoel kan hij zich niet toeëigenen."Voorzieningenrechter P. Littooy doet vrijdag 29 augustusuitspraak.