STRAATSBURG - De Europese Commissie moet snel met wetgeving komen om internetgebruikers beter te beschermen. Nieuwe wetgeving moet aantasting van de persoonlijke levenssfeer door bedrijven en overheden tegengaan.

Die oproep deed het Europees Parlement donderdag in Straatsburg.

''Internetgebruikers moeten er zeker van kunnen zijn dat overheden en bedrijven geen misbruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt'', aldus Europarlementariër Emine Bozkurt (PvdA).

Toestemming

Het Europees parlement wil bovendien dat er een onderzoek komt naar de mate waarin online-diensten toestemming mogen vragen voor het gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens.

Vooral jonge internetgebruikers stellen hun persoonlijke gegevens veel te gemakkelijk beschikbaar, aldus Bozkurt.