AMSTERDAM - GOVCERT.NL heeft vrijdag in Amsterdam de Handleiding Cyber Crime gepresenteerd. De handleiding moet ervoor zorgen dat instellingen en bedrijven computercriminaliteit beter herkennen, kunnen voorkomen en weten te bestrijden.

GOVCERT.NL is het centrale meld- en coördinatiepunt van de Nederlandse overheid dat overheidsorganisaties ondersteuning en nu dus ook derden ondersteuning biedt bij ICT-problemen. De handleiding is opgesteld samen met het ministerie van Justitie, het Nederlands Forensisch Instituut en het Korps Landelijke Politiediensten.

De handleiding is bedoeld voor systeembeheerders, het management en juristen binnen organisaties. Ze kunnen het gebruiken om gevaren in de digitale wereld buiten de deur te houden. Mocht het toch mis gaan dan leert de handleiding hoe de problemen te herkennen en hoe bijvoorbeeld aangifte moet worden gedaan. De Handleiding Cyber Crime bundelt technische en juridische aspecten van ICT-problemen.