DEN HAAG - De centrale ondernemingsraad van KPN vreest banenverlies als concurrenten minder hoeven te betalen voor het gebruik van KPN's netwerk voor vaste telefonie. Dit besluit van Opta is de oorzaak van een hoogopgelopen conflict tussen de toezichthouder en de bedrijfstop.

In een reactie op die beslissing dreigt bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer om de investeringen in Nederland te verplaatsen naar het buitenland. KPN probeert het Opta-besluit via de rechter te laten schorsen.

'Verantwoordelijkheid overheid'

De centrale ondernemingsraad stelde donderdag "dat de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet bekijken of de uitgangspunten en argumenten van de Opta niet aan herziening toe zijn".

Voorzitter Cor de Jongh noemde geen concrete aantallen over het gevreesde verlies aan arbeidsplaatsen. KPN, dat vrijdag zijn cijfers over het tweede kwartaal publiceert, voerde onlangs een forse reorganisatie door. Hierbij verlieten ruim 5000 medewerkers het bedrijf gedwongen of vrijwillig. Eind maart had het concern .060 volledige arbeidsplaatsen.

Belminuten onder kostprijs

Als gevolg van het Opta-besluit moet KPN zijn concurrentie onder de kostprijs van belminuten voorzien, zo stellen zowel Scheepbouwer als de personeelsvertegenwoordigers. Volgens De Jongh leidt dit tot "tegennatuurlijk gedrag waardoor het bedrijfsresultaat op onderdelen vermindert". Hierdoor kan de werkgelegenheid, die toch al onder druk staat, verslechteren.

Bij de bepaling van de kostprijs heeft Opta zich gebaseerd op theoretische modellen, zo luidt de stelling van KPN. Daarbij is niet gekeken naar "zaken als onderhoud en investeringen en de daarmee gepaard gaande personeelskosten", aldus de centrale ondernemingsraad. Andere bril Volgens de OR-leden moeten Opta en de overheid de marktsituatie door een andere bril bekijken. KPN heeft binnen Nederland een sterke positie ten opzichte van zijn branchegenoten. Het merendeel van die concurrenten zijn echter onderdeel van grote telecombedrijven uit landen als Duitsland, Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. "Het idee dat KPN kleine telecomconcurrenten uit de markt drukt, is dus voor een groot deel onjuist. KPN is dan misschien groot in Nederland, maar klein in de wereld."