DEN HAAG - Het Nederlandse bedrijfsleven is zeer ontevreden over de trage toelating van buitenlandse informatietechnologen (it'ers) en onderzoekers in Nederland. Van de kabinetsbelofte om deze immigratieprocedures te versoepelen, is nog weinig terechtgekomen.

Dat heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW

"Bedrijven zullen hun gespecialiseerde productie buiten de grenzen verplaatsen, als ze niet makkelijker aan buitenlandse werknemers kunnen komen", aldus J. van den Braak, directeur Sociale Zaken van VNO-NCW.

Hij baseert zijn standpunt op ervaringen van grote bedrijven. In een commissie van VNO-NCW over immigratie zaten vertegenwoordigers van onder meer Philips, KLM, Akzo Nobel, de uitzendbranche en de metaalsector.

Zij concludeert dat Nederland de komende twintig jaar grote behoefte heeft aan goedopgeleide werknemers uit landen buiten de Europese Unie. De organisatie heeft geen concrete cijfers hoeveel IT'ers benodigd zijn.