AMSTERDAM - Woningzoekenden maken vooral gebruik van internet als informatiebron bij het zoeken naar een woning. Van diegene die op zoek zijn naar een (ander) huis, kijkt 40 procent op internet, daarna volgen de makelaar (24 procent), de makelaarskrant (8 procent) en de regionale krant (5 procent). Dit blijkt uit een in het voorjaar van 2003 gehouden onderzoek.

Uit recent gehouden onderzoek, in opdracht van Funda verricht door Interview-NSS onder particuliere huiseigenaren, blijkt echter dat veel huiseigenaren nog steeds gebruik maken van de traditionele fotoprestatie bij de makelaar en van een advertentie in het makelaarskrantje.

procent is van mening dat deze middelen goed tot zeer goed scoren bij de verkoop van hun huis. 65 procent gelooft in het bordje 'te koop' in de tuin en 60 procent is van mening dat internet een bijdrage kan leveren aan de verkoop van het huis. 32 procent is van mening dat internet het belangrijkste verkoop- en promotiemedium is.

Uit de onderzoeken blijkt dat vraag en aanbod bij de (ver)koop van een woning niet goed op elkaar afstemmen. Veel verkopers zijn ook onbekend met de mogelijkheden van internet. Funda.nl, de website met het woningaanbod van de NVM-makelaars, verwacht dat een omslag plaatsvindt waarna internet in belang zal toenemen.