WASHINGTON - Het internet heeft de kranten ingehaald als nieuwsbron voor Amerikanen. Televisie is echter nog steeds het belangrijkste nieuwsmedium in de Verenigde Staten, maar de populariteit daalt aanzienlijk bij personen onder de dertig jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van Pew Research Center. Van de ondervraagden noemde 70 procent de televisie als belangrijke bron voor nationaal en internationaal nieuws.

Verder gaf 40 procent van alle geënquêteerden aan nieuws van het internet te halen. Vijf jaar geleden was dat nog 20 procent. Voor 35 procent zijn kranten nog steeds een bron van informatie, tegen 50 procent in 2003.