DEN HAAG - Een vriend of bekende via een website op de hoogte stellen van een nieuwtje of een filmpje moet kunnen, maar hiervoor moet een website wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Twee toezichthouders hebben woensdag bekendgemaakt welke voorwaarden zij stellen aan zogenaamde 'Tell a friend'-systemen.

Post- en telecomwaakhond Opta en het College Bescherming Persoongegevens (CBP) hanteren vier voorwaarden. Zo mag de website de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en moet voor de vriend of bekende duidelijk zijn via wie de e-mail is gestuurd.

Zo kan de ontvanger diegene aanspreken als hij niet gediend is van dergelijk mails.

Beloning

Ook moet de afzender volledige inzage hebben in het bericht dat wordt verstuurd. Bovendien mag de website geen beloning geven aan de afzender of de ontvanger van de e-mail.

'Tell a friend'-systemen worden volgens Opta steeds vaker gebruikt. Mensen gebruiken het bijvoorbeeld bij het versturen van een virtuele ansichtkaart, het doorsturen van een nieuwsartikel of een vacature.

Aangezien de afzender zonder voorafgaande toestemming van de geadresseerde een e-mail verstuurt, valt dit onder dezelfde noemer als spam.