BRUSSEL - De EU-landen gaan beter samenwerken bij het bestrijden van 'cybercrime', misdaden op internet. De ministers van Justitie van de lidstaten zijn donderdag akkoord gegaan met voorstellen daartoe van de Europese Commissie.

Volgens de commissie nemen allerlei vormen van criminaliteit op het internet, zoals kinderporno, racisme, het platleggen van netwerken en identiteitsfraude, hand over hand toe en gebeurt dat op een steeds slimmere manier. Ook de georganiseerde misdaad houdt zich in toenemende mate bezig met deze praktijken.

Voor Nederland is de aanpak van cybercrime al langer een speerpunt.