RIJSWIJK - Rijkswaterstaat mag niet langer via de website vande instantie of met sms'jes verkeersinformatie verschaffen aanweggebruikers. Dat heeft de rechter besloten naar aanleiding vaneen klacht van de VerkeersInformatieDienst (VID).

De dienst meendedat Rijkswaterstaat zich schuldig maakte aan concurrentievervalsing.

Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politie Dienstenbegonnen in 1998 via het Traffic Information Center (TIC) met hetverzamelen van verkeersgegevens. Doel hiervan was die informatiedoor te geven aan servicediensten als de ANWB en de VID. De laatsteinstantie verwerkt de gegevens tot verkeersbulletins, die opcommerciële basis aan diverse radio- en televisiestations wordenverkocht.

Boekje te buiten

Toen Rijkswaterstaat echter ook op eigen initiatief via eenwebsite en sms-berichten verkeersinformatie begon te verstrekken,stapte de VID naar de rechter met de klacht dat de overheidsdienstzijn boekje te buiten ging door gegevens te verstrekken in plaatsvan te verzamelen.

De rechter stelde de dienst maandag in hetgelijk. "De website is inmiddels aangepast", aldus eenwoordvoerder van de VID. "Ik hoop dat we nu gewoon op oude voetverder kunnen gaan."