DEN HAAG - Mensen die bezwaar willen maken tegen het uitwisselen van hun gegevens via het elektronisch patiëntendossier (EPD) kunnen dat ook via internet gaan doen.

Minster Ab Klink (Volksgezondheid) zegde de Tweede Kamer woensdag toe dat hij gaat onderzoeken of DigiD, de digitale inlogcode voor overheidsinstanties, daarbij gebruikt kan worden.

Begin november ontvingen miljoenen huishoudens een brief van Klink met informatie over het EPD en een formulier om bezwaar te kunnen maken. De Tweede Kamer vindt het omslachtig en ouderwets dat dat alleen via een papieren formulier kan.

Bezwaren

Sinds de brief op de deurmat viel, hebben 95 duizend mensen bezwaar aangetekend. Volgens het ministerie is dat nog ver beneden het aantal van 1 procent waarmee op grond van proeven met het EPD rekening wordt gehouden.