AMSTERDAM - De Belastingdienst is dinsdag gestart met het versturen van de bekende blauwe brieven om belastingaangifte te doen. Dit jaar voert de dienst een uitgebreide campagne om zoveel mogelijk belastingplichtigen over te halen om via de computer aangifte te doen.

Huishoudens die vorig jaar nog alles schriftelijk deden, krijgen nu maximaal één aangiftediskette toegestuurd. Met het computerprogramma aangifte doen is eenvoudiger, omdat alle berekeningen automatisch worden uitgevoerd. Bovendien scheelt het de Belastingdienst verzendkosten als de aangifte via internet wordt verstuurd.

Mensen die geen computer hebben, kunnen met hun diskette naar het Belastingkantoor gaan of naar vakbonden en ouderen-organisaties waar ze worden geholpen.

De aangifte over 2001 is de eerste aangifte volgens het nieuwe belastingstelsel. Eind februari hebben alle zes miljoen belastingplichtigen hun blauwe brief en aangiftediskette in huis.