RIJSWIJK - Provider Demon heeft de pagina's waarop drie pedofielen zich bekendmaken van internet gehaald. Dat gebeurde een dag voordat de site officieel in de lucht zou gaan. Volgens een woordvoerder van de verhuurder van internetruimte wil het bedrijf "niet geassocieerd worden" met pedofilie.

Het is nog niet bekend wat de drie pedofielen gaan doen. Ze beraden zich nog of ze op zoek gaan naar een nieuwe provider. Demon vindt dat de pagina's van het trio "twijfelachtige inhoud" hadden en links kende naar pagina's van hetzelfde niveau. Demon vindt niet dat het de drie criminaliseert. Het bedrijf zegt al klachten van mensen te hebben gekregen die zich stoorden aan de site.

The Human Face of Pedophilia

De drie initiatiefnemers wilden onder de naam The Human Face of Pedophilia een discussie op gang brengen om de geaardheid van pedofielen geaccepteerd te krijgen. "Wij willen benadrukken dat mensen met pedofiele gevoelens een andere voorkeur hebben. Die zegt verder niets over hoe wij daar mee omgaan. Pedofielen zijn zelden kinderverkrachters," zegt een van hen.

Ondanks forse maatschappelijke tegenwind willen drie pedofielen het internet op om met naam en toenaam hun voorkeur te openbaren. De mannen vinden dat de geaardheid van pedofielen moet worden geaccepteerd. "Net zoals je homoseksuelen hebt, heb je ook pedofielen", zegt een van hen, Norbert de Jonge (25) uit Velp. Hoogleraar R. Bullens, verbonden aan de VU en de forensisch-psychiatrische polikliniek De Waag in Amsterdam, is bang voor een jacht op pedofielen, zoals in Engeland. Daarom vindt hij de actie van De Jonge niet slim.

'Ondoordachte manoeuvre'

"Het is een redelijk ondoordachte manoeuvre. Het is bijna vragen om 39 stokslagen als je in deze tijd zo openlijk voor je geaardheid wilt uitkomen." Hij vindt dat pedofielen, wel of nog niet met justitie in aanraking gekomen, zich moeten laten behandelen.

Nu chatten en surfen pedofielen meestal onder een schuilnaam op het internet, bang om gestenigd te worden. De buitenwacht maakt geen onderscheid tussen mensen met pedofiele gevoelens en pedofielen die kinderen misbruiken.

Met de website The Human Face of Pedophilia - van het drietal willen ze een discussie op gang brengen om de geaardheid van pedofielen geaccepteerd te krijgen. "Wij willen benadrukken dat mensen met pedofiele gevoelens een andere voorkeur hebben. Die zegt verder niets over hoe wij daar mee omgaan. Pedofielen zijn zelden kinderverkrachters", zegt De Jonge.

'Dappere daad'

Toch is het initiatief niet zonder risico en dat weet De Jonge ook. Hij heeft daarom zijn huisbaas en de plaatselijke politie ingelicht voor het geval mensen amok maken. Beiden reageerden volgens De Jonge positief en noemden het een dappere daad.

De Jonge, die zegt nog nooit een kind te hebben misbruikt, vindt dat de negatieve gedachten over pedofielen moeten worden gekeerd. "Het verkeerde gedrag van sommige pedofielen moet je aanpakken, niet de pedofielen zelf. Ik gruwel ook van kinderverkrachters, omdat ik kinderen, in mijn geval meisjes, juist lief heb."

Op de site pedofilie.be, die 1 augustus wordt gelanceerd, staan naast de naam van De Jonge ook die van Marthijn Uittenbogaard (31) en Lindsay Ashford (34) uit Duitsland, met foto en woonplaats. De Jonge plaatst daarbij een essay waarin hij verhaalt over de manier waarop hij met zijn gevoelens omgaat.

Discussie

Vanaf zijn twaalfde jaar houdt hij al van meisjes van diezelfde leeftijd. Dat is nooit meer veranderd. Over het seksuele contact met kinderen wil hij vooralsnog niet praten. "Het gaat er nu alleen om dat we een aanzet geven tot een discussie over de acceptatie van onze voorkeur."

Toch kan seksualiteit niet onbesproken blijven, zoals dat ook gebeurt onder hetero- en homoseksuelen en andere 'afwijkende' seksuele voorkeuren. De Jonge wil zich wel houden aan duidelijke afspraken.

Zelf noemt hij vier voorwaarden waaronder seksuele omgang met kinderen mogelijk zou moeten zijn: "Dat mag alleen als het kind het ook wil en het contact moet in harmonie zijn met de ontwikkeling van het kind. Daarnaast moet het kind zich te allen tijde aan het contact kunnen onttrekken. Naar de ouders moet er volledige openheid bestaan."

Seks met minderjarigen is in Nederland overigens een strafbaar feit. Het gaat om een klachtdelict, wat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie pas tot vervolging kan overgaan als er een klacht is ingediend.

Dat kan door de minderjarige zelf, de ouders en de Raad voor de Kinderbescherming. Een juridische procedure is namelijk niet altijd in het belang van de minderjarige. Als een ouder, stief- of pleegouder, voogd, onderwijzer of werkgever de ontucht pleegt kan de officier van justitie ook zonder klacht tot vervolging over gaan.

Bullens is zich bewust van het grote dilemma voor pedofielen. "De natuur heeft hen met een fors probleem opgezadeld zoals dat ook het geval is bij zwak- en hoogbegaafden en bij bijvoorbeeld kinderen met het Syndroom van Down. Leven met pedofiele gevoelens is niet makkelijk. Daarom moeten ze contact zoeken met de geëigende kaders, met professionele hulpverlening en niet zo maar via een internetsite hun geaardheid bekendmaken. Dat leidt tot niets."

Dialoog

De hoogleraar pleit voor het opnieuw oppakken van de dialoog tussen de hulpverlening en pedofielen. "Dat is al verschillende keren geprobeerd, maar beide partijen graven zich dieper in hun stellingen in. Er is een onoverbrugbare kloof. De hulpverlening verzet zich tegen ieder seksueel contact met kinderen, maar pedofielen vinden dat daar in ieder geval over gepraat moet worden."

Bullens, die pedoseksuelen en slachtoffers van seksueel misbruik behandelt, vindt simpelweg dat te veel kinderen door misbruik schade hebben opgelopen. "Zoals een slachtoffer dat eens verwoordde: 'Die man heeft mij het recht ontnomen om mijn eigen seksualiteit in mijn eigen tempo te leren ontdekken.' Alleen om die reden al zou je het nooit moeten willen. Dat is voor mij de grens die nooit mag worden overschreden."

Een dialoog met hulpverleners als Bullens is volgens De Jonge vrijwel onmogelijk, "omdat Bullens in een dialoog pedofielen alleen maar wil behandelen, maar dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover onze wens om onze voorkeur geaccepteerd te krijgen", aldus De Jonge.