DEN HAAG - Alle Nederlanders krijgen zaterdag een brief op de deurmat met informatie over het Elektronisch Patiëntendossier.

Voortaan kunnen huisartsen, apothekers en specialisten in het ziekenhuis informatie over ziekten van de patiënt en de medicijnen die hij of zij gebruikt, raadplegen via een beveiligd computersysteem.

Veiligheid

Het systeem voldoet volgens het ministerie aan de hoogste veiligheidseisen. Artsen kunnen zelfs uit hun ambt worden gezet als ze misbruik maken van de vertrouwelijke gegevens waarover ze beschikken.

Patiënten

Patiënten mogen hun dossier inzien wanneer ze willen. Ze kunnen weigeren de artsen en apothekers toegang te geven tot hun gegevens. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht niet dat veel mensen bezwaar zullen maken.

Voorbereiding

Het ministerie van Volksgezondheid werkt al vele jaren aan de voorbereiding van het centrale medische dossier. Deskundigen verwachten dat veel medische fouten kunnen worden voorkomen omdat er veel meer kennis over de patiënt beschikbaar komt.

Overzicht

Artsen weten nu bijvoorbeeld vaak niet welke medicijnen een patiënt slikt, omdat veel mensen diverse artsen bezoeken en niemand overzicht heeft. Ook kan dubbelwerk beter worden voorkomen. Patiënten hoeven bovendien niet steeds opnieuw hun verhaal te doen.

Verplicht

Artsen waren in het verleden tegen invoering van het centrale systeem. De Tweede Kamer heeft daarom besloten dat ze verplicht moeten meedoen aan het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Ze kunnen, net als de apothekers, susbidies krijgen om de invoering te vergemakkelijken.

De (huis)artsen en apothekers moeten zich eind volgend jaar hebben aangemeld. Daarna kan worden besloten dat meer zorginstellingen gebruik moeten maken van het systeem. In een aantal regio's werken de artsen al langer met de elektronische dossiers.

Minister Klink post eerste EPD formulier