AMSTERDAM - De virtuele werelden verkeren in een impasse. Populaire internetwerelden als Second Life en World of Warcraft groeien niet meer zo hard als enkele jaren geleden. Het aantal virtuele werelden neemt nog steeds toe, maar de groei neemt af.

Dat blijkt uit onderzoek van EPN/Platform voor de Informatiesamenleving en het Platform Virtuele Werelden (PVW). "Virtuele werelden zijn zeker niet op sterven na dood, maar er moet een aantal zaken veranderen om meer mainstream te kunnen worden", aldus onderzoeker David de Nood.

Om verder te kunnen groeien moeten de werelden volgens hem stabieler en gemakkelijk te bedienen worden. Ook suggereert EPN een betere verbinding met andere virtuele werelden en het reguliere internet, zoals bijvoorbeeld Youtube en sociale netwerksites als Hyves. Uit een enquête onder ruim honderd gebruikers van Second Life bleek dat meerderheid van de gebruikers hun 'virtuele ik' (de avatar) en persoonlijke spullen (bijvoorbeeld foto's) mee willen kunnen nemen naar andere werelden.

Vertrouwen

Van de ondervraagde Second Life-gebruikers zou slechts vijf procent blindelings een grote geldtransactie doen of persoonlijke gegevens uitwisselen in de virtuele wereld. Gebruikers blijken, net als in de echte wereld, organisaties vaak te vertrouwen op hun goede naam of na een aanbeveling door een andere gebruiker.

De afgelopen jaren openden veel bedrijven en overheden een virtuele vestiging in Second Life. Volgens De Nood haalden bedrijven daar vooral veel gratis publiciteit mee, maar is het doel te communiceren met klanten of burgers in de virtuele wereld vaak maar deels gerealiseerd.

Pesterij

Uit de enquête bleek verder dat bijna zeventig procent van de gebruikers wel eens last heeft gehad van een vorm van pesterij. Dertig procent wil graag extra ordehandhaving in de virtuele wereld.

De belangrijkste motieven om deel te nemen aan een virtuele wereld zijn al jaren lol, mensen ontmoeten en creativiteit. Nieuw dit jaar in de top-vijf zijn mooie plaatsen bekijken en de wereld ontdekken.

Meerwaarde

Uit de enquête bleek dat Second Life niet veel meerwaarde heeft ten opzichte van het gewone leven op het gebied van vrienden maken, leren, het verbeteren van sociale vaardigheden en het uiten van creativiteit. "Veel respondenten geven namelijk aan in Second Life te zijn om die motieven. Dit suggereert dat gebruikers Second Life dus niet zien als een omgeving waarin je veel beter vrienden kunt maken of kunt leren, maar als een omgeving waar dat 'ook gewoon goed' kan."