DEN HAAG - Bellers hoeven niet meer te gaan betalen voor het opvragen van telefoonnummers via de informatiedienst 118 van KPN. De onderneming kan het huidige tarief van 60 eurocent blijven hanteren, omdat zij de service volledig heeft geautomatiseerd. Dat heeft het concern vrijdag bekendgemaakt.

Enige tijd geleden oordeelde post- en telecomtoezichthouder Opta dat KPN zijn telefonische informatieservice 118 onder de kostprijs aanbood. Het bedrijf gaf vervolgens aan het tarief te moeten verhogen van de huidige 60 eurocent naar 1 euro. "Dat was een kostendekkend tarief met de technologie van dat moment", zei een KPN-woordvoerster vrijdag. Door de nieuwe techniek is de kostprijs echter dermate gedaald, dat het tarief niet omhoog hoeft.

Wie zocht naar een telefoonnummer belde 118 en gaf bijvoorbeeld naam en woonplaats door. Vervolgens tikte een medewerker die informatie in de computer en gaf de computer antwoord aan de beller. Vanaf vrijdag introduceert KPN in heel Nederland een volledig geautomatiseerde dienst met een sprekende computer, die ook kan 'luisteren'. Nadat de beller zijn verzoek heeft ingesproken, herhaalt de computer hetgeen hij 'verstaan' heeft en vraagt om een bevestiging.

"Dat laatste is nieuw. Hierdoor verwachten we dat het aantal geslaagde gesprekken aanzienlijk toeneemt. Bovendien is het prettiger voor de klant", stelde de zegsvrouwe. KPN heeft enige tijd proefgedraaid met het spraakherkenningssysteem, dat in de Verenigde Staten, Zweden en Portugal al langer beschikbaar is.

Als er toch een communicatiestoornis ontstaat tussen beller en computer, krijgt de beller het aanbod om voor 55 eurocent te worden doorgeschakeld naar een medewerker. Vervolgens is de totaalprijs gelijk aan het tarief voor de informatiedienst 0900-8008, waar de klant altijd door een medewerker wordt geholpen in de zoektocht naar een telefoonnummer. "In totaal is de klant dus nooit meer dan ,15 euro kwijt. Overigens kan de beller het doorschakelen ook weigeren door op te hangen."