LUXEMBURG - In elk EU-land komt een meldpunt voor websites met illegale inhoud, zoals kinderporno of handleidingen voor bommen. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en zijn collega's uit andere EU-landen hebben dat vrijdag afgesproken.

De meldpunten moeten voor het publiek bereikbaar zijn, bij voorkeur via een website. De nationale instanties geven de meldingen door aan Europol, die ze zonodig aan meldpunten in andere EU-landen verstrekt. De Europese Commissie meldde vrijdag 300 duizend euro beschikbaar te stellen voor deze activiteit van Europol, dat in Den Haag is gevestigd.

Effectiever

Minister Ernst Hirsch Ballin juicht de samenwerking toe. "Veel effectiever", oordeelde hij na het EU-beraad.

De Europese Commissie had de werkwijze voorgesteld omdat cybercrime steeds ernstiger wordt en alsmaar toeneemt, terwijl het aantal rechtszaken tegen internetmisdadigers niet stijgt.

"Cybercriminaliteit groeit snel en kent geen grenzen. Het is evident dat de EU hier een functie heeft", stelde de Franse minister Michèle Alliot-Marie (Binnenlandse Zaken), die het beraad voorzat. "Onze samenwerking spaart geld, tijd en energie."

KLPD

In Nederland fungeert het Korps landelijke politiediensten (KLPD) als zo'n meldpunt. Deze dienst overlegt momenteel met internetaanbieders over het blokkeren van sites met kinderporno.

Het KLPD heeft een lijst van websites met zulke kinderporno, maar is niet bevoegd om websites met dergelijk materiaal te laten blokkeren. Daarom wordt een onafhankelijke stichting opgericht die de lijst gaat beheren.