AMSTERDAM - De klacht die GeenStijl in juli indiende bij de Raad voor de Journalistiek tegen de Volkskrant is ongegrond verklaard.

De klacht van hoofdredacteur en oprichter Dominique Weesie van GeenStijl ging over het Volkskrantartikel onder de kop 'Geenstijlgeneratie bedreigt erop los' over de bedreigingen van politici. Volgens GeenStijl was hier sprake van tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos grievende berichtgeving.

Volgens de Raad voor de Journalistiek is het echter gebruikelijk dat een kop scherp wordt aangezet. Gelet op de inhoud van het artikel, heeft de krant journalistiek zorgvuldig gehandeld, oordeelt de raad.

Duidelijk

"Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de term Geenstijlgeneratie een omschrijving behelst van een groep personen die - zoals in het artikel is vermeld - 'gewend is primair te reageren op alles wat onwelgevallig is' en dat daarbij niet specifiek is gedoeld op (de achterban van) Geenstijl", oordeelt de Raad voor de Journalistiek.