DELFT - Hoogleraar Milton Mueller van de Technische Universiteit (TU) Delft vindt dat er een soort internetbestuur moet komen. Deze leiding zou de veiligheid, privacy en bescherming van burgers op het internet moeten controleren.

In zijn inaugurele rede vrijdag aan de TU stelt hij dat er regels nodig zijn voor de vrijheid op internet. Die regels bepalen wie wat mag doen in de virtuele wereld. Ook moeten er nieuwe definities komen van individuele rechten.

Privacy

"Privacy en bescherming zijn niet meer dan afgeleiden van het recht op individuele autonomie of vrijheid", aldus de Amerikaan. "Privacy, bescherming en vrijheid staan niet tegenover elkaar maar vullen elkaar juist aan."

Mobiel internet

Mueller is sinds januari de eerste hoogleraar op het gebied van veiligheid en privacy van internetgebruikers, met de nadruk op mobiel internet. Internetprovider XS4All sponsort de leerstoel waar Mueller wetenschappelijk onderzoek doet naar onder meer de beveiliging op internet en illegale praktijken als diefstal van identiteit en spam.