AMSTERDAM – De Nederlandse politiek heeft weinig kaas gegeten van internet en e-mail.Dat concluderen de makers van het internetblad Net Magazine van uitgever IDG.Zij legden acht politieke partijen vijf vragen voor. De enige partij die binnen 24 uur met relevante antwoorden reageerde, was D66.

Van de kennis van internet en e-mail bij de overige partijen heeft de redactie geen beste indruk. Leefbaar Nederland plaatste de e-mail in de verkeerde map, de SP stuurde een virus naar de redactie en het CDA reageerde pas na een maand.

De redactie van Net Magazine onderwierp de acht grootste landelijke politieke partijen aan een onderzoek. Per e-mail werd de partijbureaus gevraagd een digitale versie van hun partijprogramma te sturen. Daarnaast werd gevraagd om het standpunt weer te geven over een aantal internetgerelateerde onderwerpen.

Internet blijkt geen prioriteit te hebben op de politieke agenda’s. Bij veel partijen is nog onduidelijk wat het standpunt is over de toegankelijkheid van internet voor iedereen en wat de rol van de overheid hierin zou moeten zijn.

Liever offline

Uitschieter in positieve zin is D66 die ervoor pleit om iedere woning een breedband internetaansluiting te geven. De SGP komt er rond voor uit liever over de offline burger te waken. De onduidelijke antwoorden van PvdA en CDA doen vermoeden dat een eenduidig standpunt bij deze partijen nog geformuleerd moet worden.

Slechts op één punt was iedereen het eens: de digitale privacy van de burger moet hoe dan ook worden gewaarborgd. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de nieuwe uitgave van Net Magazine.