AMSTERDAM - De campagneleiding van de Amerikaanse presidentskandidaat John McCain klaagt in een brief aan Youtube over het gemak waarmee de videosite filmpjes verwijdert na klachten over vermeende copyrightschending.

Zowel de Republikein McCain als zijn Democratische tegenstrever Barack Obama maken veelvuldig gebruik van moderne webdiensten als Youtube voor de verspreiding van hun campagneboodschap. Volgens McCain wordt hij daarbij echter regelmatig in de wielen gereden door Amerikaanse tv-zenders, die verwijdering eisen van filmpjes waarin fragmenten van nieuwsuitzendingen voorkomen.

DMCA

De zenders beroepen zich daarbij op de Amerikaanse DMCA, een wet die het auteursrecht op internet moet beschermen. Die wet bepaalt onder meer dat websites die auteursrechtelijk beschermd materiaal onrechtmatig publiceren, daarvoor niet juridisch aansprakelijk zijn als ze het materiaal verwijderen wanneer ze op hun vermeende misstap worden gewezen. De bepaling is bedoeld om te voorkomen dat sites als Youtube in de problemen komen als hun gebruikers beelden uploaden waar ze de rechten niet van bezitten.

Citaatrecht

In een brief (PDF) beklaagt McCain zich over het feit dat Youtube op grond van de klachtenprocedure uit de DMCA verschillende campagnefilmpjes heeft verwijderd. Volgens hem waren de gewraakte beelden helemaal niet onrechtmatig, omdat hij slechts korte fragmenten uit nieuwsuitzendingen gebruikte. Dat valt volgens hem onder het 'fair use'-principe, vergelijkbaar met het Nederlandse citaatrecht.

Volgens McCain hoeft Youtube de beelden niet onmiddellijk na ontvangst van een klacht te verwijderen, zonder eerst te onderzoeken of die wel terecht is. Hij klaagt dat de snelle ingrepen van Youtube zijn campagne ernstig hinderen. Als een filmpje na tien dagen wordt teruggezet, is het al lang achterhaald. McCain vraagt de site om in ieder geval klachten over filmpjes van politieke campagnes grondiger te onderzoeken voor het gehoor geeft aan een verzoek tot verwijdering.

Obama

De Republikein heeft de brief ook verstuurd aan het campagneteam van Barack Obama, in de hoop dat de twee gezamenlijk kunnen optrekken tegen wat McCain misbruik van het auteursrecht noemt.