Zoeken op internet blijkt grote delen van de oudere hersenen aan het werk te zetten. Volgens kleinschalig Amerikaans onderzoek is internetten een goede methode om het oudere brein scherp te houden.

Dat puzzelen goed voor je brein is, is ondertussen vaak bewezen. Maar de onderzoekers van de University of California in Los Angeles zijn de eerste die de hersenactiviteit hebben bekeken van mensen die aan het internetten zijn.

Op MRI-scans zagen ze dat een leestaak de hersenen bezighoudt, maar dat zoeken op het wereldwijde web veel meer hersendelen aanspreekt. Dit blijkt overigens alleen het geval te zijn bij ouderen die al bekend waren met internet.

Ervaring
Voor de studie werden 24 vrijwilligers onderzocht tussen de 55 en 76 jaar. De helft kon goed met internet omgaan, de andere helft had geen ervaring. Beide groepen waren gelijk in leeftijd, geslacht en opleiding.

Het is voor ouderen belangrijk om hun hersenen in vorm te houden, om achteruitgang tegen te gaan.