DEN HAAG - Gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijf- en productschappen hoeven binnenkort hun besluiten niet meer op papier bekend te maken. Ze kunnen volstaan met een publicatie op internet.

Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Het besluit vloeit voort uit de Wet elektronische bekendmaking, die naar verwachting begin volgend jaar van kracht wordt.